Author Archive

Hoppet i Kabul är kvar

Hoppet i Kabul är kvar

Det är kallt i december i Kabul. Vi har fått färsk rapport från våra utbildare i Shuhada Organisation från sju samtalsgrupper som jobbar inom ramar av Gender Listening Action Groups i Kabul. Utbildarna möter människor som söker råd angående problem som ibland är svåra att lösa  under ett par samtal. Men de kan – för…

Namibia. Arbetet fortsätter

Namibia. Arbetet fortsätter

  Vårt projekt för kvinnors och barns rättigheter på Namibias landsbygd, i Kamanjab i region Kunene, fortsätter. Under samtal i våra studiecirklar har man kommit fram till slutsatsen att försörjning är viktigt för att säkra kvinnors och barns rättigheter. Därför har Pots of Hope startat ett trädgårdsprojekt med odling och försäljning till lokala butiker. Vi…

Laugh & Cry with Strangers

Laugh & Cry with Strangers

    Student Listening Group i Malmö universitet har börjat träffas hösten 2017. Eftersom här pratar man engelska, här följer lite information om Lyssnare Utan Gränsens initiativ, också på engelska: Our listening group is a good place to: – Reflect on your situation as a student, – Ventilate frustrations as a student, – Understand Malmö, Skåne and…

Meeting with CPI – the biggest program in Afghanistan to strengthen the civil society.

Meeting with CPI – the biggest program in Afghanistan to strengthen the civil society.

“Yesterday’s bomb exploded 200 m from my house. 40 injured and 10 killed. And today I’m at work laughing and working with my colleagues like nothing has happened. Sometimes I wonder if we are psychologically crazy to do that. But that’s how we do it.” That was one of the honest and important statements at…

Meeting with Female Activists in Voice of Afghan

Meeting with Female Activists in Voice of Afghan

This morning Amelie and Fredrik met with female activists in Voice of Afghan Women Journalists. One thing these professional journalists do: they call parents who don’t allow their daughters to start working in media after having completed their media studies, and talk to the parents about how media is not a bad place for women…

Meeting  with Shuhada Organization about Future Cooperation

Meeting with Shuhada Organization about Future Cooperation

Meeting this morning with Shuhada Organization about future cooperation. Among other things they build schools, hospitals and medical clinics, particularly in remote areas. When the school or clinic is operating well, they hand it over to the government and an agreement is reached with the local people that they will monitor the quality of the…

Vit man som står ivägen

Vit man som står ivägen

När vi inte håller workshops om genus eller jobbar med våra egna könsroller här i Kabul gör vi som vanliga turister – och upprätthåller ibland könsmaktsordningen.

Workshop at Gawharshad University

Workshop at Gawharshad University

  First day’s workshop at Gawharshad University finished. Such a great bunch of young women and men we get to work with. Eager to learn constructive listening for coming to peace with themselves, their family and friends and their war-torn society. We got requests for exploring the deeply rooted solutions for gender issues and to…

Framme i Kabul

Framme i Kabul

Vi togs väl emot idag av Dr Salehi och Ashrafi från Gawharshad University samt Jawad Wafa General Executive DirectorŕShuhada Foundation. Första dagen har varit full av intryck!Q

Lyssnare utan gränser på väg till Kabul

Lyssnare utan gränser på väg till Kabul

Listeners Without Borders på väg till Kabul, Afghanistan, för förstudie och workshops för fredssamtalsledare, kvinnliga ledare, högskolelärare och studenter. Förväntansfulla och nyfikna!

Go Top