Kollegial handledning bidrar till att använda den samlade kunskapen och erfarenheten i personalgruppen. Den gynnar individens och gruppens utveckling och gör arbetet hållbart genom att den:

  • Bygger teamkänsla
  • Fångar upp och stärker gruppens befintliga kompetens
  • Fångar upp och stärker individens specifika kompetens
  • Skapar trygghet som gynnar utveckling av metoder
  • Stärker gruppens och individens förmåga att utvecklas
  • Ger verktyg för gruppen och individen att ta sig ur låsta situationer
  • Är ett format både för regelbunden reflektion och för ad hoc-ventilering och kollegial handledning efter akuta situationer