Kollegial support och feedback är centralt för att göra en arbetsplats välfungerande och attraktiv. Lärare och pedagoger som fungerar väl, och som kan se på eleverna med fräscha ögon, är en central faktor för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög
kvalitet.

Kollegial handledning bidrar till att använda den samlade kunskapen och erfarenheten i personalgruppen för individens och gruppens utveckling. Kollegial handledning förenklar samarbete, bidrar till nya kunskaper och sprider befintlig kompetens inom gruppen.

Denna utbildning ger en introduktion till kollegial handledning i skolan som metod för utveckling av pedagogik och arbetslag, samt för framgångsrik stresshantering. Deltagarna får med sig enkla metoder och perspektiv som omedelbart kan omsättas i praktik.

 

 

Syfte

Att ge individer och grupper av kolleger redskap att handleda varandra och att utveckla sitt eget coachande förhållningssätt.

 

Ur innehållet

  • Kollegial handledning, två och två
  • Kollegial handledning i team
  • Att utvecklas som pedagog
  • Att hantera stress, både egen och kollegers
  • Att hantera “gnäll”, både egen och andras

Utbildningen innehåller teoretisk genomgång, konkreta samtalsövningar och reflektion.

 

Målgrupp

Lärare, pedagoger, arbetslagsledare och skolledare. Utbildningen passar både skola och förskola.

 

Utbildare

FREDRIK EKLÖF

Fredrik Eklöf är ledarskaps- och organisationskonsult och har arbetat både som lärare och elevassistent. Lång erfarenhet av fortbildning och handledning i förskola och skola.

Fredriks utbildningar utgår såväl från aktuell forskning som från praktiskt tillämpbara metoder. Fredrik Eklöf är en av landets ledande manliga konsulter när det gäller jämställdhet och mångfald. Dessa ämnen och normkritik ingår som en naturlig del i alla hans utbildningar.

 

 

Plats

Workshopen hålls i Malmö. Under 2017 har vi haft tre workshops.

 

För information kontakta

Fredrik Eklöf, fredrik.eklof@listenerswithoutborders.org, 070-885 91 71