För att er verksamhet ska upplevas som tillgänglig av kunder och deltagare med den mångfald av bakgrunder och identiteter som Sveriges invånare har, behöver medarbetare och företrädare ha en hög kompetens kring bemötande och mångfald samt en god förmåga att omsätta denna kompetens i praktiskt bemötande.

Det är sällan någon som motsätter sig tillgänglighet som ideal. Den diskriminering och exkludering som sker idag sker nästan alltid omedvetet. Diskrimineringen utförs oftast av människor som är övertygade om att de inte diskriminerar eller exkluderar. De flesta människor har självbilden att vi inte diskriminerar andra.

Vi vill ge er personal och era företrädare möjlighet att få den självbilden utmanad på ett konstruktivt sätt som inte väcker skuldkänslor och försvar, utan som bidrar till att utveckla ert arbetsklimat och er verksamhet.

Utbildningen genomförs som halv- och heldagsworkshops. Om så önskas, förbereder vi insatsen med intervjuer av medarbetare och kunder för att kalibrera utbildningen så väl som möjligt.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

När ni köper utbildning via Lyssnare Utan Gränser, ser vi till att människor i fattigare omständigheter får tillgång till liknande utbildning gratis.

För mer information, kontakta Fredrik Eklöf. fredrik.eklof@listenerswithoutborders.org, 0708859171.

Eller boka ett kostnadsfritt möte direkt.