Ett pilotprojekt

Tillsammans med Shuhada Organization driver vi ett pilotprojekt i Kabul, där vi stärker Shuhadas förmåga att främja kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå i Afghanistan. Tillsammans kommer vi att lära upp lokala ledare bland föreningsaktiva, aktivister, studenter och lärare på Gawharshad Universitet (som drivs av Shuhada).

 

Bristen på medvetenhet om kvinnors rättigheter i Afghanistan orsakar lidande, förnedring och marginalisering av miljontals kvinnor, och innebär brott mot halva befolkningens mänskliga rättigheter.

 

Syfte

Pilotprojektet fokuserar på att främja kvinnors rättigheter genom vårt peer-to-peer-koncept, som lokala ledare får lära sig att använda genom att leda Gender Listening Action Groups. I dessa grupper kommer kvinnor och män på gräsrotsnivå att identifiera brott mot kvinnors rättigheter omkring dem, ta upp dem med auktoriteter och myndigheter för strukturell förändring och med individer som familjemedlemmar och på så vis främja personlig utveckling för kvinnorna i gruppen och nätverket runt gruppen.

Framtidsplaner

Efter piloten vill vi ha en verksamhet där 14-20 ledare rekryteras varje år, och får kunskap om kvinnors rättigheter och träning i att lyssna, stötta och leda för förändring.

 

Projektet stöds av Forum Syd och frivilliga gåvor från personer som du. Vill du också bidra?