Kul att du är intresserad av vårt projekt för jämställdhet i Afghanistan. Vill du följa de unga kvinnorna och männen i Afghanistan och deras normvidgande arbete, skriv upp dig här:

Error: Contact form not found.

Gender Listening Action Groups Kabul

Tillsammans med Shuhada Organization driver vi ett pilotprojekt i Kabul, där vi stärker Shuhadas förmåga att främja kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå i Afghanistan. Tillsammans kommer vi att lära upp lokala ledare bland föreningsaktiva, aktivister, studenter och lärare på Gawharshad Universitet (som drivs av Shuhada).

Bristen på medvetenhet om kvinnors rättigheter i Afghanistan orsakar lidande, förnedring och marginalisering av miljontals kvinnor, och innebär brott mot halva befolkningens mänskliga rättigheter.

Pilotprojektet fokuserar på att främja kvinnors rättigheter genom vårt peer-to-peer-koncept, som lokala ledare får lära sig att använda genom att leda Gender Listening Action Groups. I dessa grupper kommer kvinnor och män på gräsrotsnivå att identifiera brott mot kvinnors rättigheter omkring dem, ta upp dem med auktoriteter och myndigheter för strukturell förändring och med individer som familjemedlemmar och på så vis främja personlig utveckling för kvinnorna i gruppen och nätverket runt gruppen.

Efter piloten vill vi ha en verksamhet där 14-20 ledare rekryteras varje år, och får kunskap om kvinnors rättigheter och träning i att lyssna, stötta och leda för förändring.