Bli en vardags-världsförändrare – ny kurs i Malmö i höst

Lär dig ett sätt att samtala för att förändra vardagen och världen. Samtidigt utvecklas du själv i den takt du vill och behöver.

Samtalsformen kallas konstruktivt lyssnande ochkan användas i föreningar, på jobbet samt bland vänner och familj. Konstruktivt lyssnande används både till utveckling och till att vara mer tillfreds med sig själv och sin omgivning.

Metoden går i korthet ut på att deltagarna lyssnar aktivt på varandra under tystnadsplikt. Konstruktivt lyssnande innebär mer än att bara passivt lyssna. Du kommer bland annat att lära dig hantera känslor och bryta negativa tankemönster. Du kommer också att lära dig hur du kan förstå och motarbeta förtryck och diskriminering.

Kom och bli en god lyssnare och vardags-världsförändrare!

Ladda ner inbjudan.

 

Tisdagar kl 18.30-21.00 i Malmö

Prova på-träffar: tis 26 augusti, tis 2 september, tis 16 september. Kom och kolla om det är något för dig. Ingen kostnad, inget åtagande. Plats i Malmö meddelas efter anmälan. Välkommen från kl 17.45 om du vill äta soppa och hänga lite innan vi börjar.

Kursstart 23 september 2014. Kursavslutning 27 januari 2015. Juluppehåll 23 och 30 dec. Totalt 17 träffar.

Det är en rolig, givande och krävande utbildning. Förutom tisdagsträffarna förväntas du att en gång per vecka praktiskt använda konstruktivt lyssnande. Vi hjälper dig att organisera dessa samtal.

 

Kostnad

Kursen kostar 1500 kr. Du kan välja att betala allt mellan 1000 kr och 3000 kr. Om du inte kan betala alls, kontakta oss så kan vi diskutera ett stipendium. Avgiften går till kurslitteratur, omkostnader och till vidareutbildning för ledarna.

 

Välkommen!

Har du frågor eller vill anmäla dig, hör av dig.

 

Amelie Andersson
socionom, författare, utbildare, med erfarenhet av samtalsbehandling
amelie@amelieandersson.se
0708-62 44 92

 

Fredrik Eklöf
ledare och ledarutvecklare i privat, ideell och offentlig sektor
fredrik@fredrikeklof.se
0708-85 91 71