Är det möjligt att lyssna för att förändra världen?

Kom på workshop 7 oktober kl 19.00.

Kom och prova ett sätt att samtala för att förändra vardagen och världen. Samtidigt utvecklas du själv i den takt du vill och behöver. Samtalsformen kallas konstruktivt lyssnande och kan användas i föreningar, på jobbet samt bland vänner och familj.

Konstruktivt lyssnande kan användas både till utveckling och till att vara mer tillfreds med sig själv och sin omgivning. Metoden går i korthet ut på att deltagarna lyssnar aktivt på varandra under tystnadsplikt. Du lär dig mer än att bara passivt lyssna.
Vi kommer under hösten att ha prova på-träffar med olika teman som berör hur du hanterar känslor, bryter negativa tankemönster och förstår och motarbetar förtryck – allt utifrån lyssnandets konst.
Målgrupp 
Du som arbetar med eller leder människor professionellt eller ideellt.
Hålltider
Träffen är kl 19.00.
Om du är med för första gången behöver du komma en halvtimme innan så vi kan introducera grunderna i metoden konstruktivt lyssnande.
18.00 Om du vill komma och äta något enkelt innan vi startar
18.30 Om du inte deltagit innan och introducerats i metoden
19.00 Om du redan introducerats i metoden & inte kan komma tidigare
 20.30 Slutar träffen Välkommen!
Obs. Begränsat antal platser.

 

http://simplesignup.se/event/51196