Archive For 12 januari, 2018

Hoppet i Kabul är kvar

Hoppet i Kabul är kvar

Det är kallt i december i Kabul. Vi har fått färsk rapport från våra utbildare i Shuhada Organisation från sju samtalsgrupper som jobbar inom ramar av Gender Listening Action Groups i Kabul. Utbildarna möter människor som söker råd angående problem som ibland är svåra att lösa  under ett par samtal. Men de kan – för…

Go Top