Du behövs!

Bli volontär i Namibia! För kvinnors och barns rättigheter.

Fortfarande lever över en miljard människor i extrem fattigdom – på mindre än en dollar om dagen. De allra fattigaste länderna finns i Afrika. Tre av fyra afrikaner lever på mindre än två dollar per dag. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom ett lands gränser är ofta stora.

Lyssnare Utan Gränser stödjer ett litet projekt för kvinnors och barns rättigheter i en by i Namibia. Dit vill vi nu skicka volontärer.

 

Våra förväntningar på dig som volontär är att du:

 

* Sätter dig in i Lyssnare Utan Gränsers lyssnarmetod före avfärden.
* Lär dig mer om utvecklingssamarbete.
* Informerar om dina upplevelser efter hemkomst för att engagera andra.
* Medverkar till att öka kännedomen om Lyssnare Utan Gränsers metod och verksamhet.
* Stärker närheten mellan Lyssnare Utan Gränser i Sverige och Pots of Hope i Namibia.

I uppdraget ingår obligatoriskt förarbete i form av en utbildning, samt efterarbete där du är ute och håller föredrag om dina upplevelser efter hemkomsten.

Du som söker:

 

* Har ett engagemang för utvecklings- och rättvisefrågor och kan lätt anpassa dig till nya miljöer och situationer.
* Är 20-30 år eller kanske äldre?
* Är medlem i Lyssnare Utan Gränser. Anmäl dig som medlem på www.lyssnareutangranser.se/bidra
* Har goda kunskaper i engelska.
* Är hyfsat bekväm i att tala inför grupper då du kommer att hålla föredrag om din utlandspraktik i Sverige efter att du kommit hem.

Fyll i formuläret nedan eller skicka din ansökan med beskrivning av dig själv, vad du kan tillföra och varför du vill bidra till Lyssnare utan gränsers arbete i Namibia till info@ListenersWithoutBorders.org .

Frågor? Kontakta Fredrik Eklöf, 0708-85 91 71.