Archive For The “Nyheter” Category

Hoppet i Kabul är kvar

Hoppet i Kabul är kvar

Det är kallt i december i Kabul. Vi har fått färsk rapport från våra utbildare i Shuhada Organisation från sju samtalsgrupper som jobbar inom ramar av Gender Listening Action Groups i Kabul. Utbildarna möter människor som söker råd angående problem som ibland är svåra att lösa  under ett par samtal. Men de kan – för…

Namibia. Arbetet fortsätter

Namibia. Arbetet fortsätter

  Vårt projekt för kvinnors och barns rättigheter på Namibias landsbygd, i Kamanjab i region Kunene, fortsätter. Under samtal i våra studiecirklar har man kommit fram till slutsatsen att försörjning är viktigt för att säkra kvinnors och barns rättigheter. Därför har Pots of Hope startat ett trädgårdsprojekt med odling och försäljning till lokala butiker. Vi…

Laugh & Cry with Strangers

Laugh & Cry with Strangers

    Student Listening Group i Malmö universitet har börjat träffas hösten 2017. Eftersom här pratar man engelska, här följer lite information om Lyssnare Utan Gränsens initiativ, också på engelska: Our listening group is a good place to: – Reflect on your situation as a student, – Ventilate frustrations as a student, – Understand Malmö, Skåne and…

Gender Listening Action Group

Gender Listening Action Group

Our project Gender Listening Action Groups in Afghanistan is supported by Forum Syd. A project we have created with Shuhada Organization and Gawharshad University in Kabul, Afghanistan. Together, we train female and male students to form grass root groups that widen the gender norms around them. The groups use gender knowledge and listening skills to promote…

Go Top