Hoppet i Kabul är kvar

Det är kallt i december i Kabul.

Vi har fått färsk rapport från våra utbildare i Shuhada Organisation från sju samtalsgrupper som jobbar inom ramar av Gender Listening Action Groups i Kabul.

Utbildarna möter människor som söker råd angående problem som ibland är svåra att lösa  under ett par samtal. Men de kan – för det mesta – hitta vägen till en lösning, särskilt när de arbetar med vänner och bekanta. När de däremot involveras i en situation som rör hela familjer ses de som utomstående. Då kan de inte alltid engagera sig i familjeangelägenheter. Eller när det gäller så känsliga frågor som barnäktenskap. För de flesta problemen uppstår när individer – eller gifta par – motsätter sig de familjemönster som är djupt rotade i den traditionella, konservativa kulturen. Trycket kommer från både – ofta de äldre – familjemedlemmarna och från omgivningen.

En särskilt attityd krävs gentemot personer med drogproblem och deras närstående.

Arbetet fortsätter

Utbildarna har skapat flera “individuella grupper” då medlemmarna träffas parvis. Från början var vår tanke att ha lite större grupper, men det har visat sig svårt att skapa tillräcklig trygghet i dem.

Utbildarna använder även chat för att bredda möjligheter till kontakt inom gruppen.

Vi är stolta över det arbete som dessa modiga studenter gör i Kabul i vårt projekt. Det känns hoppfullt, trots kylan.