Kollegial support och feedback är centralt för att göra en arbetsplats välfungerande och attraktiv. Lärare och pedagoger som fungerar väl, och som kan se på eleverna med fräscha ögon, är en central faktor för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög

kvalitet.

Kollegial handledning bidrar till att använda den samlade kunskapen och erfarenheten i personalgruppen för individens och gruppens utveckling. Kollegial handledning förenklar samarbete, bidrar till nya kunskaper och sprider befintlig kompetens inom gruppen.

Denna utbildning ger en introduktion till kollegial handledning i skolan som metod för utveckling av pedagogik och arbetslag, samt för framgångsrik stresshantering. Deltagarna får med sig enkla metoder och perspektiv som omedelbart kan omsättas i praktik.

 

Syfte

Att ge individer och grupper av kolleger redskap att handleda varandra och att utveckla sitt eget coachande förhållningssätt.

 

Ur innehållet

  • Kollegial handledning, två och två
  • Kollegial handledning i team
  • Att utvecklas som pedagog
  • Att hantera stress, både egen och kollegers
  • Att hantera ”gnäll”, både egen och andras

Utbildningen innehåller teoretisk genomgång, konkreta samtalsövningar och reflektion.

 

Målgrupp

Lärare, pedagoger, arbetslagsledare och skolledare. Utbildningen passar både skola och förskola.

 

Utbildare

FREDRIK EKLÖF. Fredrik Eklöf är ledarskaps- och organisationskonsult och har arbetat både som lärare och elevassistent. Lång erfarenhet av fortbildning och handledning i förskola och skola.

Fredriks utbildningar utgår såväl från aktuell forskning som från praktiskt tillämpbara metoder. Fredrik Eklöf är en av landets ledande manliga konsulter när det gäller jämställdhet och mångfald. Dessa ämnen och normkritik ingår som en naturlig del i alla hans utbildningar.

 

Programtider

12:30 Samling, registrering och kaffe
13.00 Kursstart
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

 

Pris

995 kr, exkl moms/deltagare
Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan workshopen. Du kan alltid skicka ersättare vid förhinder.

 

Plats

Workshopen hålls i Malmö. Plats meddelas senare.

 

Årets Workshops

Workshop 16 mars 2017, Malmö

Workshop 22 juni 2017, Malmö

Workshop 14 aug 2017, Malmö

 

För information kontakta

Fredrik Eklöf, fredrik.eklof@listenerswithoutborders.org, 070-885 91 71

 

Intresserad, men kan inte komma?

Om du/ni inte kan delta på detta datum och plats, kan du ta hem kursen till din arbetsplats.
Skicka en bokningsförfrågan till info@listenerswithoutborders.org.

 

Anmälningsformulär

Anmäl dig och dina kolleger till workshopen i formuläret på denna länk. Du kan också kontakta oss på info@listenerswithoutborders.org eller på telefon 0708-85 91 71.