Våra utbildare är professionella föreläsare och processledare med stor erfarenhet av att leda grupper och av sitt utbildningsområde. Läs mer om våra utbildare.

Lyssnare Utan Gränsers syfte är att lära människor att lyssna väl på varandra. Och att göra det på alla områden där vi begränsar oss själva och varandra.

Vi är en ideell förening. Allt överskott ”investerar” vi i projekt för barns och kvinnors rättigheter världen över. Förutom att du och dina kolleger får en givande utbildning är ni med och bidrar till våra samarbeten för utsatta grupper i Afghanistan, Namibia och Sverige.

Kolla in våra events på www.facebook.com/ListenersWithoutBorders/events.

Aktuella utbildningar

Afghaner i Sverige – seminarium: halvdagsseminarium för alla som möter flyktingar.

Att bearbeta egna och andras fördomar: workshop som vi genomför på beställning.

Bemötande & tillgänglighet för alla – workshops för arbetsplatser och arbetsgrupper.

Jämställdhet. Föreläsningar, workshops, moderering och processtöd för verksamheter som vill fördjupa sitt arbete för jämställdhet.

Kollegial handledning. workshops för arbetsgrupper om hur du och dina kolleger kan stötta  och utveckla varandra i vardagen, utan att behöva en extern handledare.

Vad afghanska barn & unga behöver veta om Sverige: workshop för unga afghaner som vi genomför på beställning