Årsmöte 2017 – Välkommen!

Inbjudan till Årsmöte

Är du medlem i Lyssnare Utan Gränser, är du varmt välkommen till Lyssnare utan gränsers årsmöte söndagen den 23/4 kl 10.30-12.30 i Malmö. Adress meddelas efter anmälan.

Dagordning, verksamhetsberättelse och resultat- och balansrapport kommer att finnas tillgängliga på denna sida senast två veckor innan mötet.

Vänligen meddela om du kommer till:

Amelie, medgrundare och vice ordförande, amelie.andersson@listenerswithoutborders.org, 0708-62 44 92

eller

Fredrik, medgrundare och ordförande fredrik.eklof@listenerswithoutborders.org, 0708-85 91 71.

Väl mött!

2017 års årsmöteshandlingar

Inbjudan Årsmöte 2017 Lyssnare

Dagordning årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016 signerad FE

Verksamhetsplan 2017-2018

2016 års årsmöteshandlingar

1. Inbjudan Årsmöte 2016

2. Dagordning årsmöte 2016

3. Verksamhetsberättelse 2015

4. Revisionsberättelse år 2015

5. Årsbokslut LUG 2015

6. Verksamhetsplan 2016-2017

7. Protokoll Årsmöte 2016 Lyssnare