Vill du jobba hos en idéburen arbetsgivare? Upplev förmånen att vara med och göra viktigt arbete för medmänniskor utan att någon plockar ut vinst till egen ficka. Vi är en liten organisationvilket innebär att dina möjligheter att påverka och utveckla verksamheten är stora. 

Tron på allas lika värde och allas inneboende kompetens och potential präglar allt vi gör.

Just nu söker vi nedanstående tjänster.
Studie- och yrkesvägledare (SYV) i Malmö – arbeta i mångfald och med möjlighet till internationell påverkan

Sök detta jobb

Vi och vår samarbetspartner söker en examinerad studie- och yrkesvägledare till Malmö. Vill du arbeta med arbetssökande från olika kulturer. Vi driver en verksamhet för arbetssökande med en intressant mångfald och väldigt god stämning. Det finns möjlighet att arbeta allt från 25 % och uppåt.

Lyssnare Utan Gränser bedriver utöver denna verksamhet även projekt för jämställdhet och barns rättigheter i Namibia och Afghanistan. När vi växer finns det möjlighet för anställda som vill att bidra även i dessa internationella sammanhang. 

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Eklöf, 0708-85 91 71, fredrik@fredrikeklof.se.